18 lipiec, czwartek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Rekompensaty dla mieszkańców Spółdzielni - ciepło

Zarząd Spółdzielni wystosował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wezwanie o podjęcie pilnych prac nad przyznaniem mieszkańcom budynków wielolokalowych rekompensat z powodu drastycznych wzrostów cen ciepła. Treść pisma publikujemy poniżej:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. w pełni popiera inicjatywę przyznania mieszkańcom budynków wielolokalowych rekompensaty w związku z drastycznym wzrostem kosztów ciepła sieciowego co doprowadziło do znaczących podwyżek stawek zarówno za centralne ogrzewanie jak i podgrzanie ciepłej wody użytkowej.

Nasza Spółdzielnia posiada w trzech miastach Rybniku, Jastrzębiu – Zdroju i Wodzisławiu Śl. 2,5 tysiąca lokali w których zamieszkuje ponad 5 tysięcy osób. Dotychczasowe działania rządu i sejmu mające na celu złagodzenie skutków podwyżek cen stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne w żaden sposób nie wpłynęło nie tylko na ograniczenie wysokości wzrostu ale nawet nie zahamowało tempa tego wzrostu. W samym tylko roku 2022 wzrosty cen wyniosły na części budynków ponad 60 procent, chwilowo zmniejszenie wysokości podatku VAT wpłynęło na ograniczenie wzrostu opłat dla odbiorców ciepła, jednak jego przywrócenie w poprzedniej wysokości od 1 stycznia 2023r spowodowało konieczność kolejnych dużych podwyżek opłat dla naszych mieszkańców. Dodatkowo pomimo tzw. „ustaw ograniczających wzrosty cen” od 1 stycznia mamy do czynienia z kolejnymi znaczącymi podwyżkami cen.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadających różne źródła ogrzewania mieszkań otrzymali w roku 2022 rekompensatę częściowo rekompensującą wzrosty kosztów, natomiast ogromna rzesza mieszkańców budynków wielolokalowych została całkowicie pominięta.

Wszyscy płacimy podatki dlatego uważamy, że taki sposób różnicowania polskich obywateli jest niedopuszczalny. Nasze działania nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek partii politycznej, a mają na celu wyłącznie ochronę mieszkańców naszej Spółdzielni.

Wzywamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska do podjęcia pilnych prac mających na celu przyznanie rekompensat mieszkańcom budynków wielolokalowych.

Z poważaniem Zarząd GSBM

 

Informujemy także, że Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach prowadzi akcję mającą na celu dostarczenie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji podpisanej przez mieszkańców spółdzielni, wspólnot. Pod linkiem poniżej mogą Państwo zapoznać się z treścią tej petycji. Możliwe jest złożenie podpisu popierającego treść tej petycji, która jest wyłożona we wszystkich administracjach naszej Spółdzielni. Podpisy składać można w Administracjach Osiedli i w siedzibie Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 15 marca 2023r.

Petycja do Ministerstwa Klimatu