18 lipiec, czwartek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Petycja w sprawie kosztów ciepła - c.d.

Pragniemy poinformować, że w ciągu kilku dni pod petycją dotyczącą rekompensaty dla mieszkańców budynków wielolokalowych za wzrost kosztów ciepła podpisy złożyło 1.226 mieszkańców naszych budynków. Biorąc pod uwagę ilość mieszkań w zasobach naszej Spółdzielni (2.447) podpisy złożyło 50 procent mieszkańców. Dziękujemy Państwu za tak liczny udział w tej akcji.
Po zebraniu podpisów petycje zostały złożone w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Do dnia 23 marca zebrano już 120 tysięcy podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych, a przewiduje się, że łączna liczba podpisów przekroczy 200 tysięcy. Dodatkowo część podpisów została już złożona bezpośrednio w Ministerstwie.
Informujemy, że w dniu 30 marca 2023r nastąpi, z udziałem mediów, przekazanie petycji mieszkańców do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.
Będziemy monitorować jak Ministerstwo i posłowie odniosą się do złożonej petycji i będziemy Państwa także informować o postępach w tej sprawie.

Zarząd GSBM