24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2020 - koszenie trawy

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót: Koszenie terenów zielonych w zasobach Spółdzielni:
1-krotnego koszenia terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:
- Rybnik Boguszowice - pow. terenów zielonych - 32.938,00 m2.
3-krotnego koszenia terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:
- Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Września) - pow. terenów zielonych - 13.981,86 m2.
- Rybnik Niedobczyce - pow. terenów zielonych - 15.323,61 m2,
- Wodzisław Śl. - pow. terenów zielonych - 1.822,85 m2.
- Jastrzębie Zdrój - pow. terenów zielonych - 42.251,00 m2. Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 powierzchni koszenia terenów zielonych wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją na osiedlach w:
- Rybniku Boguszowicach, przy założeniu jednego koszenia,
- Rybniku Centrum, Rybniku Niedobczycach, Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu-Zdroju, przy założeniu trzech koszeń. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym skontaktowaniu się z administracjami osiedli: - Rybnik Boguszowice tel. 32 421 80 18, - Rybnik Niedobczyce i Wodzisław Śl. tel. 32 422 77 72, - Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48, - Jastrzębie-Zdrój tel. 32 473 41 70 lub 32 473 44 70. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 31.01.2020 r., do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.02.2020 r., o godz. 9.00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.