Przetarg - roboty dekarskie i malowanie klatek schodowych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1. Remont dachu na budynku mieszkalnym w Rybniku przy ul. Gliwickiej nr 62  i  nr 66. 

2. Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4CD (2 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4G (piwnice), 

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI (piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4MN (piwnice), 

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4OP – (2 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26, 26AB – (3 klatki schodowe + piwnice),

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26F – 1 klatka schodowa.

   

Termin realizacji zamówień: 31.08.2017 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 10.03.2017 r., do godz. 1400.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, i 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 2, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.03.2017 r., poz. 1 – godz. 1000, poz. 2- godz. 1030 w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przeterg 21 luty 2017- roboty budowlane: remont elewacji, remont wiatrołapów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1.Remont ścian szczytowych wraz z dociepleniem oraz remont i malowanie loggii budynku mieszkalnego przy ul.  Bocznej  13 w  Rybniku Niedobczycach. 

2.Remont elewacji (malowanie + naprawa podłoża) w budynkach mieszkalnych w  Rybniku  Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 46AB i ul. Armii Ludowej 25ABCD, 35CD w  Rybniku Boguszowicach.

3.Remont wiatrołapów na osiedlu Bogoczowiec w  Jastrzębiu  Zdr. w zakresie: 

  - dla budynków Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF - wyburzenia  wiatrołapów  i  wykonania zadaszenia nad wejściami głównymi do budynków,

  - dla budynków Bogoczowiec 4G, 4HI, 4JK, 4LŁ, 4MN, 4OP, 4R, 4S, 4T, 4U - remontu istniejących wiatrołapów.

Termin realizacji zamówień: 31.08.2017 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 20.02.2017 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2, 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.02.2017 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2- godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W celu zapoznania się z zakresem robót poniżej publikujemy specyfikacje bez projektów umów.

Przetarg - remont elewacji, loggi w budynku Kiliński 21 w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Kilińskiego 21AB w Rybniku, na podstawie projektu technicznego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  24.05.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 4.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - remont balkony, loggie, elewacje, rynny

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Roboty remontowe budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju

  a.remont ścian balkonowych – loggii oraz przodów balustrad balkonów budynków mieszkalnych  w  Jastrzębiu-Zdroju:

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF  - ok. 660 m2,

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26CD - ok. 440 m2.

  b.remont cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym na ul. Boża Góra Prawa 28AB w  Jastrzębiu-Zdroju.

 

2.Remont loggii   w  n/wym. budynkach mieszkalnych:

  - Rybnik, ul. Związkowa 30,

  - Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48.

 

3.Wymiana orynnowania budynku przy ul. Paderewskiego 46BC.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  05.04.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1 i zakres nr 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.04.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 10 z 13