18 lipiec, czwartek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie 2023

Informujemy Członków Spółdzielni, że z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami ujętymi w porządku obrad WZ oraz z wynikami wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej można zapoznać się po zalogowaniu się do E-kartoteki.