24 kwiecień, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - koszenie trawy 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na:

1.1-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

  -  Rybnik Boguszowice -  pow. terenów zielonych - 32.938,00 m2,

2. 2-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

  -  Rybnik  Niedobczyce -  pow. terenów  zielonych - 15.323,61 m2,

  -  Wodzisław Śl. -  pow. terenów  zielonych - 1.822,85 m2,

  -  Jastrzębie Zdrój -  pow.  terenów zielonych - 44.824,00 m2, 

  -  Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Września) - pow. terenów zielonych ok.  13.981,86 m2,

 

Prosimy o podanie ceny netto za 1m2,  za jednokrotne koszenie terenów zielonych na osiedlach:

  -  w Rybniku Boguszowicach,  przy założeniu jednego koszenia,

  -  w Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum, Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu Zdroju, przy  założeniu dwóch koszeń.

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym  skontaktowaniu  się  z  administracjami  osiedli:

  -  Rybnik Boguszowice  tel.  32 421 80 18,

  -  Rybnik Niedobczyce i Wodzisław Śl.  tel. 32 422 77 72,

  -  Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48,

  -  Jastrzębie Zdrój  tel.  32 473 44 70 lub 32 473 41 70.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 01.03.2016  r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.03.2016 r. o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.