Przetarg 2024 - wiaty śmietnikowe Niedobczyce

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadań:
ZADANIE NR 1. Przebudowa i rozbudowa wiat śmietnikowych zlokalizowanych w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej 11 i ul. Bocznej 15.
ZADANIE NR 2. Wykonanie, dostawa i montaż drzwi do wiaty śmietnikowej zlokalizowanej w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14.
Termin wykonania zadań: 31.10.2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 11.07.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2024 r., o godz. 10.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - roboty dekarskie Jastrzebie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów o łącznej powierzchni 972,00 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w:
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 EF – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 HI – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 LŁ – 324,00 m2.
Termin wykonania zadania: do 31.10.2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 11.07.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia przewiduje negocjacje cenowe, które odbędą się w dniu przetargu tj. 12.07.2024 r. o godzinie 9.30.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - remont loggi w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i malowania loggii budynków wielorodzinnych przy ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 34, 36-38, 58-60, 66-68 w Jastrzębiu - Zdroju.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont zewnętrznych części 119 loggii w postaci naprawy miejscowych uszkodzeń konstrukcji żelbetowych metodą PCC, skucie istniejących płytek ceramicznych na balustradach żelbetowych i montaż parapetów z blachy, malowanie wszystkich zewnętrznych powierzchni elewacji loggii oraz blach dylatacyjnych, montaż 6 półek dla gniazd jaskółek oknówek.
Termin wykonania robót do: 31.10.2024 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem robót.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 01.07.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 2.500,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - remont elewacji Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie doraźnego remontu elewacji budynków wielorodzinnych
- przy ul. Sztolniowej 20AB, 22AB, 26AB, 26CD, 28AB, 40CD i Jana Karskiego 19AB, 21AB, 29AB, 33A, 33BC w Rybniku – Boguszowicach.
Termin wykonania robót do: 31.10.2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 20.06.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia przewiduje negocjacje cenowe, które odbędą się w dniu przetargu tj. 21.06.2024 r. o godzinie 9.30. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.