Informacja w sprawie koronawirusa - aktualizacja 16.03.2020

Informujemy mieszkańców zasobów Spółdzielni, że podjęliśmy działania dotyczące pracowników Spółdzielni mające na celu zmniejszenie możliwości zarażenia koronawirusem. 
Jednocześnie korzystając ze wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego, który zaleca unikanie kontaktów bezpośrednich, w przypadku konieczności załatwienia spraw w Spółdzielni prosimy najpierw o kontakt telefoniczny lub mailowy, a dopiero w przypadku niezbędnej konieczności zalecamy bezpośrednią wizytę w Administracji lub Spółdzielni. Zmniejszy to zagrożenie zarówno dla Państwa jak i dla pracownika.
Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa odwołane zostało spotkanie z mieszkańcami w Niedobczycach.
Do odwołania zawiesza się również działalność świetlicy w Boguszowicach.
Ze względu na zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków część naszych pracowników będzie nieobecna w pracy z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi. Może to spowodować czasowe utrudnienia w załatwianiu spraw przez mieszkańców, za co z góry przepraszamy.
Załatwianie interesantów, także telefonicznie,  w Administracjach i Siedzibie Spółdzielni do dnia 20 marca 2020 r odbywa się od godz. 7.00 do godz. 14.00.
Po tym terminie dalsze decyzje zostaną podjęte w odniesieniu do aktualnej sytuacji w kraju.
Od dnia 16 marca do odwołania zamknięta zostaje Administracja w Niedobczycach (obsługująca zasoby w Wodzisławiu Śl. i Niedobczycach) funkcjonująca w szkole Podstawowej przy ul. Bocznej. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie w dziale technicznym Spółdzielni.
Wyrażamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy mogli podjąć normalne funkcjonowanie.
Wszystkim mieszkańcom życzymy zdrowia.

ZARZĄD GSBM

Przerwa w dostawie ciepła - Północna 4-14 w Jastrzębiu - Zdroju

Zgodnie z informacją przesłaną do Spółdzielni w dniu 2 stycznia 2020 r. przez PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa SA - w dniu 3 stycznia w godzinach od 6:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła związana z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krakowskiej.
PGNIG Termika dołoży wszelkich starań, aby czas przerwy w dostawie ciepła maksymalnie skrócić.

Informacja bieżąca - listopad 2019

Informujemy mieszkańców zasobów Spółdzielni o najbliższych zmianach w wysokości opłat eksploatacyjnych, opłaty przekształceniowej, odpisów na fundusz remontowy, opłaty za sprzątanie klatek schodowych.
Zgodnie z informacją, którą przekazaliśmy wcześniej poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych istnieje możliwość uzyskania bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność gruntu. Wpłynęły tylko nieliczne protesty przeciwko propozycji dokonania przez Spółdzielnię w roku 2019 takiej jednorazowej wpłaty, tym samym skorzystaniu z bonifikaty, a później przez sześć miesięcy 2020 roku spłacaniu tej kwoty przez mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokalu. Należy dodać, że bonifikata zgodnie z ustawą dotyczy gruntów Skarbu Państwa oraz gminnych w których Rada Miasta podjęła uchwałę o możliwości udzielenia bonifikaty (tj. w naszym przypadku Jastrzębie-Zdrój oraz Wodzisław Śląski), dlatego nie dotyczy wszystkich nieruchomości znajdujących się w naszych zasobach. W grudniu otrzymają Państwo informacje o warunkach spłaty opłaty przekształceniowej na nieruchomościach, które mogą skorzystać z bonifikaty. Wprawdzie dla Spółdzielni będzie to duży jednorazowy wydatek, ale dzięki tej wpłacie, Spółdzielnia uzyska, a tym samym członkowie Spółdzielni uzyskają bonifikatę w wysokości prawie 480 tys. zł. Jest to znacząca kwota. Inne szczegóły dotyczące przekształcenia gruntów znajdziecie Państwo w linku pod niniejszą informacją.
Na dużej części nieruchomości konieczna jest podwyżka opłaty eksploatacyjnej od marca 2020 r. Wynika to zarówno z analizy kosztów poniesionych na utrzymanie i eksploatację nieruchomości w roku 2019 jak i po uwzględnieniu prognozy kosztów na rok 2020. Od kilku lat rosną gwałtownie ceny usług i wszelkich robót konserwacyjnych i budowlanych. Ma to znaczący wpływ na koszty eksploatacji i są to w dużej części koszty niezależne od spółdzielni. Od stycznia 2020 r obowiązywać będzie nowa wysokość płacy minimalnej wyższa o 13,5 procent od tej obowiązującej w roku 2019. Ten fakt spowoduje znaczące podwyższenie tej części kosztów eksploatacyjnych, które są uzależnione bezpośrednio od wysokości płac pracowników. Kolejnym kosztem dla Spółdzielni jest realizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To wszystko powoduje, że dla poszczególnych nieruchomości w różnym stopniu rosną koszty. Rada Nadzorcza przyjęła prognozy tych kosztów na rok 2020 i na tej podstawie Zarząd ustalił wysokość nowych stawek eksploatacyjnych od marca 2020 r (nowe stawki na stronie w zakładce "eksploatacja")
W związku ze wzrostem opłat eksploatacyjnych na większości nieruchomości zrezygnowano z podwyżki odpisu na fundusz remontowy, chociaż ceny usług i robót budowlanych od kilku lat gwałtownie rosną, często kilkadziesiąt procent rok do roku. Obecnie na klatkach schodowych wywieszono informację na temat proponowanego planu remontów na lata 2020-2022. Oczywiście plan ten może być korygowany w miarę potrzeb. Podwyżka odpisu na fundusz remontowy konieczna jest natomiast na nieruchomości Chwałowicka w Rybniku ze względu na wykonanie robót termomodernizacyjnych i koszt spłaty zaciągniętej pożyczki. Jednocześnie dla budynków na tej nieruchomości obniżona została zaliczka na koszty ogrzewania.
Na części klatek schodowych w Rybniku firmom zewnętrznym zlecona jest usługa sprzątania. Jest ona wykonywana wyłącznie w sytuacji gdy ponad 50 procent mieszkańców danej klatki zadeklaruje pisemnie, że spółdzielnia ma realizować taką usługę. Cena sprzątania również drastycznie wzrosła w ostatnim okresie. Dwie firmy, które te usługę wykonywały wcześniej złożyły wypowiedzenie umowy. Dlatego też wykonywanie tej usługi od 1 grudnia wiąże się ze wzrostem ceny, o czym również wcześniej informowano już mieszkańców poszczególnych klatek schodowych i wynosić będzie 17,00 zł / mieszkanie na miesiąc.

Strona 10 z 22