Przetarg 2020 - koszenie trawy

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót: Koszenie terenów zielonych w zasobach Spółdzielni:
1-krotnego koszenia terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:
- Rybnik Boguszowice - pow. terenów zielonych - 32.938,00 m2.
3-krotnego koszenia terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:
- Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Września) - pow. terenów zielonych - 13.981,86 m2.
- Rybnik Niedobczyce - pow. terenów zielonych - 15.323,61 m2,
- Wodzisław Śl. - pow. terenów zielonych - 1.822,85 m2.
- Jastrzębie Zdrój - pow. terenów zielonych - 42.251,00 m2. Prosimy o podanie ceny netto za 1m2 powierzchni koszenia terenów zielonych wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją na osiedlach w:
- Rybniku Boguszowicach, przy założeniu jednego koszenia,
- Rybniku Centrum, Rybniku Niedobczycach, Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu-Zdroju, przy założeniu trzech koszeń. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym skontaktowaniu się z administracjami osiedli: - Rybnik Boguszowice tel. 32 421 80 18, - Rybnik Niedobczyce i Wodzisław Śl. tel. 32 422 77 72, - Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48, - Jastrzębie-Zdrój tel. 32 473 41 70 lub 32 473 44 70. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 31.01.2020 r., do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.02.2020 r., o godz. 9.00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2020 - budowa garaży Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy garaży jednostanowiskowych blaszanych przy ul. Jana Karskiego / Mariana Rejewskiego w Rybniku, zgodnie z opracowanym projektem technicznym.
Termin zakończenia robót do: 31.08.2020 r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 31.01.2020 r., do godz. 14.00. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.02.2020 r., o godz. 9.30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2019 - wymiana pionów wody, renowacja elewacji, zagospodarowanie terenu(budowa chodników, dróg,placyków)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wymiana pionów wody w budynkach mieszkalnych przy ul. 26 Marca 108 i 114 w Wodzisławiu Śl.
2. Renowacja (dezynfekcja) elewacji skażonej na skutek działania korozji mikrobiologicznej na budynku przy ul. 11 Listopada 13A w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Przebudowa i zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Karłowicza 2, 2A, 2B i 2C w Rybniku.
Termin zakończenia robót do: 31.10.2019 r. Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 04.04.2019 r., do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.04.2019 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetargi 2019 - termomodernizacja, malowanie klatek, roboty dekarskie, elewacje, remont balkonów, wiatrołapów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych: - Jastrzębie Zdrój, ul. Bogoczowiec 4EF – (2 klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26IJ – (2 klatki schodowe).
2. Remont dachów na budynkach mieszkalnych: - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4JK, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 34, o pow. 306 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 36-38, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 70-72, o pow. 324 m2.
3. Remont elewacji w budynkach mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 42AB i ul. Jana Karskiego 23CD, 31DE.
4. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Chwałowickiej 27, 29 i 33 w Rybniku.
5. Remont wiatrołapów wejść głównych do budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej 11, 13 i 15 w Rybniku.
6. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy: - ul. Karłowicza 2 i 2C w Rybniku” - 21 szt., - ul. 11 Listopada 7, 7A, 11, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju – 14 szt. Remont loggii budynków mieszkalnych przy: - ul. Wrębowej 14 w Rybniku - 40 szt., - ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt., - ul. Związkowej 30 w Rybniku – 15 szt., + remont pokrycia daszków, - ul. Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt. + wymiana okienek piwnicznych, remont cokołu, wymiana opaski.
Termin zakończenia robót do: 31.10.2019 r., natomiast pkt. 4 do: 31.12.2019 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 20.02.2019 r., do godz. 14:00. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 2, 3 i 5 oraz 5.000,00 zł. za zakres nr 4 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.02.2019 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00, poz. 4 – godz. 10:30, poz. 5 – godz. 11:00, poz. 6 – godz. 11:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.

Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 9 z 15